Følgende betingelser gælder for Club Panorama:

Vedr. medlemskab:
1: Er du under 18 år skal du have tilladelse af dine forældre/din værge for at kunne blive medlem.
2: Club Panorama er strengt personligt i form af optjening og forbrug af point.
3: Panorama Biografernes personale har ret til at se billed-ID i forbindelse med anvendelse.
4: Gældende for Club Panorama medlemmer med kort: Der udleveres ikke erstatningskort, hvis dit gamle Club Panorama kort bortkommer. Dit medlemskab vil da blot være digitialt.
5: Ved bortkomst af dit Club Panorama kort, kontakt Panorama Biograferne. Dit gamle kort bliver spærret og gjort ugyldigt. Allerede opsparede point vil blive flyttet til ny konto.

Optjening af points:
1: Du får 1 point per 1 kr. brugt i Panorama Biograferne på disse 3 følgende måder:
- Ved køb af ordinære biografbilletter og kioskvarer i biografens billetsalg (ved at opgive dit mobilnummer, der er tilknyttet medlemskabet). Point bliver ikke tildelt ved lukkede forestillinger. Eks. børnefødselsdage, firmaarrangementer o.lign.
- Ved køb af biografbilletter i biografens billetautomat.
- Ved køb af biografbilletter på www.0024.dk (efter login).
2: Du modtager 50% ekstra points oveni dine ordinære points, hvis du køber en biografbillet, senest 30 dage efter, at du sidst har købt en biografbillet. Ekstra points kan ikke opnås ved at købe kioskvarer.
3: Køber du billetter i billetautomaterne, skal du logge ind som Club Panorama medlem. Du vil derefter få tildelt points afhængig af købets størrelse. Undlader du at logge ind, kan points ikke efterfølgende tildeles.
4: Du kan kun optjene points ved køb af billetter, kioskvarer og gavekort i Panorama Middelfart og Panorama Fredericia.
5: Du får kun tildelt points for billetter, der er købt.
6: Points for billetkøb bliver registreret på din konto dagen efter forestillingen er afviklet. Points for kioskvarer bliver registreret på din konto dagen efter købet. Du kan via www.0024.dk logge ind og følge med i din pointoptjening.
7: Bliver forestillinger aflyst, der ligger udenfor Panorama Biorgrafernes kontrol, vil der ikke blive optjent points, idet du får penge retur for købte billetter.
8: Der vil være produkter, som der ikke opnås points på, eksempelvis lukkede forestillinger og firmaforestillinger. Forhør dig hos Panorama's personale, såfremt du er i tvivl.

Brug af points:
1: Du kan se dine optjente points under fanen POINT.
2: Du kan bruge dine points i billetsalget, billetautomaterne og på www.0024.dk.
3: Dine optjente points kan kun bruges til i forvejen anviste produkter/rabat i Panorama Biograferne og kan ikke ombyttes til kontanter.
4: Points kan ikke nogle sammenhæng ikke bruges i kombination med rabattilbud, kuponer eller andre specialtilbud.
5: Eventuelle ikke brugte points annulleres, hvis mindst én af disse ting sker:
- Points er mere end 4 år gamle
- Hvis dit Club Panorama medlemskab ophører, uanset grunden hertil.
6: Du har pligt til, og er selv ansvarlig for, at overholde den til enhver tidgældende lovgivning som måtte have betydning for dit medlemskab - herunder, men ikke begrænset til, den til enhver tid gældende skattelovgivning. Eventuelle skatter, afgifter og andre tillæg skal betales af dig som medlem.

Vedr. ophør af Club Panorama medlemskab:
1: Du kan altid afmelde dig Club Panorama, hvorved dine optjente points og andre rabatter bortfalder med øjeblikkelig virkning.
2: Panorama Biograferne kan til enhver tid uden varsel opsige og annullere dit medlemskab uden begrundelse, hvilket medfører at alle points på din konto med øjeblikkelig virkning slettes.
Opsigelse eller annullering vil ske, skulle Club Panorama nedlægges, hvis du på nogen måde misbruger dit kort, eller hvis du grundet dårlig/upassende opførsel i Panorama Biograferne ikke længere er ønsket som gæst.
3: Meddelelse om ophør af medlemskab eller nedlægning af Club Panorama vil ske til den email adresse, du har oplyst til Club Panorama.
4: Ved ophør af medlemskab af Club Panorama slettes alle oplysninger, som Club Panorama har indsamlet i anledning af dit medlemskab og brug, herunder personoplysninger.

Kommunikation og behandling af personoplysninger:
1: Ved din tilmelding registreres dit navn og adresse, hvorefter medlemskort og velkomstbrev sendes hertil.
2: Du giver ved din indmeldelse Club Panorama ret til at bruge, registrere og behandle personoplysning med henblik på at administrere medlemskabet. Dette indbefatter bl.a. at Club Panorama udregner dine optjente points.
3: Club Panorama registrerer alle oplysninger om medlemmets køb af billetter, optjening og brug af points, samt medlemmets brug af medlemstilbud i øvrigt.
4: De registrerede oplysninger om medlemmet kan Club Panorama anvende til brug for markedsføring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.
5: Som medlem af Club Panorama modtager du løbende nyhedsmails med oplysninger om forpremierer og andre tilbud, samt øvrig information vedr. Club Panorama.
6: Hvis du ændrer adresse, email adresse og/eller telefonnummer, skal du altid orientere Club Panorama. Kontaktoplysninger finder du på www.0024.dk. Dine oplysninger skal altid være korrekte og opdaterede, så du kan kontaktes, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet.
7: Personlige oplysninger opbevares på en sikker og forsvarlig måde, at uvedkommende ikke vil kunne skabe sig adgang til disse.
8: Overførsel af personlige oplysninger sker via krypterede forbindelser (SSL), hvis dette skønnes påkrævet.
Dette indebærer at betalings- og kreditoplysninger altid vil blive transmitteret via en sådan krypteret, sikker forbindelse.
10: Panorama Biograferne er ansvarlig for de registrerede personoplysninger i Club Panorama i henhold til ”lov om behandling af personoplysninger”. Medlemmet har ret til at få information om de oplysninger, som Club Panorama har registreret om medlemmet. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Club Panorama i form af en underskrevet anmodning. Medlemmet kan altid bede Club Panorama om at slette oplysninger om medlemmet, ved ophør af medlemskabet.

Øvrige forhold:
1: Club Panorama eller Panorama Biograferne kan ikke drages til ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab eller skade som et medlems medlemskab eller brug af Club Panorama måtte medføre.
2: Disse medlemsvilkår kan løbende og uden forudgående varsel ændres af Club Panorama, herunder men ikke begrænses til ændrede regler for optjening og brug af points. Ændringer af reglerne kan have betydning for såvel fremtidige som allerede optjente points.
3: De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil altid fremgå af Club Panorama’s sider på www.0024.dk

Tvister:
1: Alle retsspørgsmål vedrørende Club Panorama i Danmark afgøres efter Dansk Ret.